Aegisub Tags

Aegisub üzerinden çoğu şeyi araç çubuğu üzerinden yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için çok güzel bir şey değil mi?

Fakat zaman ilerledikçe siz program alıştıkça araç çubuğu canınızı sıkmaya başlıyor. İster istemez sizi birazcık yavaşlatıyor. Bu durumda ise Aegisub etiketleri (tag) devreye giriyor. Etiketten kastımız sizin araç çubuğunda yaptığınız işlemleri “{}” süslü parantezler arasında satır içinde yapmaktır. Bu dediğimden hiçbir şey anlamadıysanız endişelenmeyin sadece okumaya devam edin anlayacaksınız.

Satır İçi Kullanılan Basit Etiketler


Yukarıda gördüğünüz örnek cümlemiz. Örnekleri daha iyi anlayabilmeniz için hiçbir şekilde kod eklenmeden görünüşünü görmenizi istedim. \n etiketiyle başlayarak kod yapılarını inceleyelim.

 1. \n Konulduğu noktadan bir harf hacmi kadar boşluk bırakır.
 2. \N Konulduğu noktadan satırı böler ve aşağıya doğru satıra kaydırır.
 3. \h Konulduğu noktadan satırı sağ doğru kaydırır. \n etiketinden farklı olarak bu etiketi kullandığınız satırın öncesi veya sonrası ayrılmaz.

\n Etiketi


\N Etiketi


Bu etiketi kullanırken yazılarınız maksimum 2 satır uzunluğunda olmalıdır.

\h Etiketi


Override Etiketler

Bu etiketler {} arasına yazıldığında kullanılabilen etiketlerdir. Bu etiketleri iyi öğrenirseniz gerçekten fansububunuz yükselme kariyerine yardımcı olan bir basamak atlamış olursunuz. Kodlarımızı her zaman süslü parantezler içinde kullandığımızı söyledik ama sadece süslü parantezleri koymak yetmiyor içine yazacağımız etiketlerin başına her zaman \ etiketi koymalıyız aksi taktirde kullanmak istediğiniz etiketler çalışmaz.

Etiketler: \fad(0,0), \pos, \move, \c, \3c, \4c, \1c, \2c, \bord, \m, \ \iclip, \org, \i0, \ul, \sl, \fn, \clip, \b1,
		  \frz, \frx, \fry, \org(0,0), \fscx, \fscy, \clip(m), \move(0,0,0,0,0,0), \fsp

Etiket Metni: {\fsp5\b1\i0\u1\s1\fnBahnschrift Condensed\c&H1414B9&\2c&H1A1A7A&\3c&H080824&\4c&H7878B7&\frz40.47\frx16\fry16\org(767.272,747.272)\fscx122\fscy128\clip(m 603 778 l 660 770 712 754 765 736 816 712 863 685 909 654 960 674 1005 716 1045 754 1090 785 1141 805 1196 825 1252 823 1303 801 1347 765 1380 721 1352 770 1312 809 1263 834 1209 847 1152 854 1098 856 1043 854 989 847 934 836 890 803 852 763 816 721 783 678 752 632 730 581 772 618 803 663 830 710 856 760 896 800 947 821 1007 829 1061 829 1116 825 1167 803)\move(523.636,201.818,961.818,143.636,0,-41)}

Yukarıda hemen hemen tüm etikleri sıraladım. Kafanızın karışmaması için karaoke için kullanılan etiketlere bu kısımda değinmeyeceğim. “Etiket Metni, etiketler” kısmında sıraladığım etiketlerin örnek kullanımı içermektedir. Şimdi hepsini tek tek açıklama zamanı! İlk olarak renk kodlarımızdan başlayalım.

Renk Etiketleri

Etiket: \c&H0000FF&, \1c&H0000FF&, \2c&HFFFFFF&, \3c&H05FBED&, \4c&H000000&


Yukarıdaki kullandığımız etiketler alt yazının ana, ikincil, dış hat, gölge renklerini değiştirmektedir. “\c, \1c, \2c, \3c, \4c” bu etiketlerden sonra birtakım harf ve sayılar olduğunu göreceksiniz.

Bunun sebebi o sayıların renk kodu olmasıdır. Yani “\c” yazdığınızda bu yazının renginin ana rengini değiştir diyorsunuz. Devamında yazacağınız renk kodu “&H0000FF&” yazının ana rengini bununla değiştir demekle eş değerdir.

Diğer “\1c, \2c, \3c, \4c” renk etiketleri de aynı mantıkta çalışmakta. Yukarıdaki resimde renk etiketlerinin nereleri değiştirdiğini aşağıda detaylıca belirttim.

 1. \c&H0000FF& yazının ana rengini (Primary Color) değiştirir. Resimde gördüğünüz kırmızı renktir.
 2. \3c&H05FBED& yazının dış hat rengini (Border Color) değiştirir. Resimde gördüğünüz sarı renktir.
 3. \4c&H000000& yazının gölge (Shadow Color) rengini değiştirir. Resimde gördüğünüz arka planda hafifçe belli olan siyah renktir.
 4. \2c&HFFFFFF& yazının ikincil rengini (Secondary Color) değiştirir. Sadece karaokelerde kullandığınız zaman görebileceğiniz bir efekttir. Karaoke konusunda değineceğim.
 5. \1c&H0000FF& yazının ana rengini değiştirir. (\1c ile \c aynıdır kısaltılmış hali \c’dir)

Renk kodları Mavi Yeşil Kırmızı düzende on altılı olarak verilmiştir. Bunun HTML renk kodlarının tersi olduğunu unutmayın. Renk kodları her zaman &H ile başlamalı ve & ile bitmelidir.

İtalik, Kalın, Çizgili Yazı Etiketleri

Etiketler: \i1, \i0, \b1, \b0, \b500, \s1, \s0, \u1, \u0

Etiketlerin 1 ve 0 halleri mevcut. Bunun sebebi etiketlerin tüm satır boyunca değil belirli aralıklar içinde kullanabilir olmalısıdır. Tabii bu opsiyonel bir seçenek isterseniz kodu tüm satır içinde kullanabilirsiniz. Aşağıda örneklerle daha iyi anlayacaksınız.


{\i1\b1\s1\u1}Kaori-chan aşkını arimaya{\i0\b0\s0} ilan etmek için can çekişti ortaya çıkan sonuç hiç tatmin edici değil!

Metin üzerinde sadece {\i1\b1\s1\u1}Kaori-chan aşkını arimaya{\i0\b0\s0} bu aralıkta 1 etiketi başlatırken, 0 etiketi sonlandırıyor. Eğer etiketi başlatıp sonlandırmazsanız tüm satırı etkileyecektir. Örnekte olduğu gibi \u1 etiketini \u0 ile sonlandırmadım ve tüm satırın altını çizdi.

 1. \i1 \i0 satırı veya belirlediğiniz yazıları italikleştirir.

 2. \b1 \b0 satırı veya belirlediğiniz yazıları kalınlaştırır.

 3. \u1 \u0 satırı veya belirlediğiniz yazıların altını çizer.

 4. \s1 \s0 satırı veya belirlediğiniz yazıların üstünü çizer.

 5. \b500 satırı belirlediğiniz oran doğrultusunda kalınlaştırır en kalını 900’dür kalınlık oranını değiştirir

  Kalınlık oranını {\b500} Kaori-chan{\b} aşkını bu şekilde kullanırsanız sadece Kaori-chan yazısı değişir.

Border, Shadow, Blur Etiketleri

Etiketler: \bord, \xbord, \ybord, \shad, \xshad, \yshad, \be, \blur


{\bord0}Kaori-chan{\bord3} aşkını arimaya{\shad7} ilan etmek için {\be50} can çekişti ortaya {\blur20} çıkan sonuç hiç tatmin edici değil!

Kalınlık oranın kullanımı gibi kapanış etiketi olmayan çoğu etiketi aynı mantık üzerinde kullanabilirsiniz. Burada \bord0 yazının dış hat rengini 0 yaparken, \bord10 dış hat rengini 10 kat kalınlaştırır.

Bu kısımda çok fazla değinebileceğim bir şey yok fakat bu etiketleri ana diyalog yazılarında sürekli kullanmayınız çünkü belirli bir süre sonra izleyicinin gözünü yormaya başlar.

 1. \be yazıya blur ekler fakat \blur kadar belirgin değildir ve yazının dış hat rengi yoksa yazıyı bulanıklaştırır \be15 gibi istediğiniz değeri verebilirsiniz ve \be2.2 gibi ondalıklı değerler kullanabilirsiniz.

 2. \blur dış hat rengini ve yazıyı aşırı belirgin bir şekilde bulanıklaştırır \blur7 gibi istediğiniz değeri verebilirsiniz ve \blur4. 2 bu şekilde ondalıklı değerler kullanabilirsiniz.

 3. \bord yazıya dış hat rengi ekler yukarıdaki örnekte görebileceğiniz gibi \bord10 şeklinde kullanabilirsiniz istediğiniz değeri vermekte özgürsünüz.

 4. \shad yazıya gölge ekler. Yukarıda ilan etmek için kısmına dikkatlice bakarsanız yazının arkasında fazla bir siyahlık olduğunu göreceksiniz sanki üç boyutlu olmuş gibi gözükebilir. \shad15 kullanımında olduğu gibi istediğiniz değeri vermekte özgürsünüz.

Gelişmiş Bord ve Shad

Bu etiketlerin amacı dış hat (renk) kalınlığını ve gölge miktarını x, y düzlemlerinde istediğiniz gibi kontrol etmenizi sağlamaktır.

 1. \xbord ve \ybord Yazının x ve y düzleminde dış hat (renk) kalınlığını değiştirir. Dış hat kalınlığının x düzlemi üzerinde 10 olmasını isterseniz \xbord10, y düzleminde 10 olmasını isterseniz \ybord10 şeklinde kullanabilirsiniz.

 2. \xshad \yshad Yazının x ve y düzleminde gölge miktarını değiştirir. Gölge miktarının x düzlemi üzerinde 10 olmasını isterseniz \xshad10, y düzleminde 10 olmasını isterseniz \yshad10 şeklinde kullanabilirsiniz.

\bord10.2, \xbord12.2, \ybord4.2, \shad15.2 \xshad17.2, \yshad5.2 ondalıklı değerler kullanabilirsiniz.

Font Etiketleri

Bu kısımda font seçimine değinmeyeceğim eğer yapacağınız çalışmalara en uygun fontları nasıl seçeceğinizi öğrenmek istiyorsanız
Font Seçimi kısmından öğrenebilirsiniz.

Etiketler: {\fnKalam}Kaori-chan aşkını arimaya{\fn} ilan etmek {\c&H19FCEA&}{\fs50}için{\c\fs} can çekişti ortaya çıkan {\c&H0000FF&}{\fsp30}sonuç{\c\fsp} hiç tatmin edici değil!


\fs ve \fsp etiketlerinin kullanıldığı kısımları renklendirdim. Renklerin font etiketlerine hiçbir etkisi yoktur. \fn font seçim etiketini genellikle tüm stili (style) değiştirmek yerine tek bir satır veya birkaç satırın font’unu değiştirmek için kullanırız.

 1. \fn bulunduğu satırın tamamını veya belirli bir kısmının fontunu değiştirir. Bu etiket font isimlerinde boşluk, büyük harf, küçük harf ve sayılara dikkat etmektedir. Yani font ismi Kalam Bold ise \fnKalam Bold şeklinde yazılmalıdır. Her şeyi doğru yaptığınız halde fontunuz gözükmüyorsa bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol ediniz.

 2. \fs bulunduğu satırı veya belirli bir alanın font boyutunu bu komut sayesinde değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki örnekte için (sarı renkli) yazısının boyutunu sağındaki ve solundaki yazılara göre kıyaslarsanız ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz.

 3. \fsp fontun sözcükler arasındaki boşluğunu açar. Normalde aralardaki boşluk 1 birim ise bu komut sayesinde o boşluğu “10, 20, 30…” istedğiniz boyutu verebilirsiniz. Fakat dikkat edin eğer yazıyı çok fazla büyütürseniz Aegisub çökebilir.

 4. \fscx ve \fscy fontun x ve y düzlemi üzerindeki oranını değiştirmenizi sağlar.

  \fs etiketiyle aynı değildir. \fs orantılı bir şekilde fontu büyültüp küçültürken, bu etikette tüm orantı sizin elinizin ayarıdır.

   Etiketler: {\fnKalam\\fscx58\fscy70}Kaori-chan aşkını arimaya{\fn} ilan etmek
  

  Bu işlemi kod olarak kullanmanızı tavsiye etmem çok elverişli değildir. Direkt araç çubuğu üzerinden kullanırsanız çok daha hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz fontun en, boy oranını. Sol taraftaki işaret çubuklarından baştan beşinci, sondan dördüncü simgeye tıklarsanız resimde göreceğiniz ters “L‘ye” benzer bir işaret çıkacaktır fareniz ile aşağı, yukarı oynatın göreceksiniz font boyutunun ne kadar rahat değiştiğini. Tabii ince ayar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir o zaman kod üzerinden ince ayarlar yapabilirsiniz.

 5. \fe yazı tipi kodlamasını (font encoding) belirlemenize yarar. Eğer satırlarınızda şğüıçöŞĞÜİÇÖ Türkçe karakterler gözükmüyorsa yazı tipi kodlamasını Türkçe yaparak düzeltebilirsiniz.

  \fe162 Türkçe için kullanımı bu şekildedir. Fakat bunu kullanmak yerinize İngilizce olan fontunuzu direkt Türkçe yapmanızı öneririm (bunca zamandır işin içindeyim 1 kere bile kullanmadım bu etiketi).

  162 değeri sabittir eğer farklı bir dil için kullanmak istiyorsanız. İnternetten araştırmalısınız.

Yazı Döndürme Etiketleri

Yazıları döndürmek için \frx, \fry, \frz etiketlerini kullanırız. Bu etiketlerin kullanımı daha iyi anlamak için koordinat sisteminin tam ortasına bir daire koyduğunuzu hayal edin. Bu daire üzerinde 1 tam tur yapmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine doğru 360° bir dönüş yapmalısınız. Yarım tur yapmak için ise 180° bir dönüş yapmalısınız. Önemli olan nokta bu dönüşleri yaparken koordinat sisteminin hangi alanından (negatif veya pozitif) dönüş yaptığınız önemli değildir.

Burada değinmek istediğim kısım \frz-30 negatif alanda, \frz330 pozitif alanda, olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki değerin toplamının 360°‘yi geçmiyorsa yani değerlerin toplamı birbirinin tamamlıyorsa\frz-30, \frz330"‘da olduğu gibi ikisi de aynı sonucu verecektir hangisini kullandığınızın önemi yok.


 1. \frx yazıyı x ekseni (yatay eksen) üzerinde döndürür.
 2. \fry yazıyı y ekseni (dikey eksen) üzerinde döndürür.
 3. \frz yazıyı z ekseni (paralel dik eksen) üzerinden döndürür.

Matematik işte, hayatın her köşesinde var kaçışımız yok :) Aşağıya kullanım örnekleri hakkında resimler ekledim inceleyebilirsiniz.

\frx45 ve \frx-45


\fry45 ve \fry-45


\frz45 ve \frz-45


Yazı Perspektif Etiketleri


Etiketler: \fax, \fay

\fax ve \fay maksimum 2, minimum -2 arasında değer verebildiğimiz yazının perspektifini değiştirmeye yarayan etiketimizdir. Bu etiketi kullandığınız zaman yazının origin etiket değerini etkilememekte.

 1. \fax yazıyı x ekseni (yatay eksen) üzerinde perspektif verir.
 2. \fay yazıyı y ekseni (dikey eksen) üzerinde perspektif verir.

Origin Etiketi

\fax ve \fay etiketlerini anlatırken origin değerinden bahsetmiştim. Origin değeri yazının bulunduğu konumdan x ekseni ve ye ekseni üzerinde yazıyı açısal bir şekilde döndürmemize olanak sağlayan bir etikettir.


Etiket: \org(320,250)\fry2

Bu etiket kendi başına kullanılmaz \fry veya \frx etiketleriyle beraber kullanılır.

Origin etiketine \org(320,250) girdiğimiz birinci değer x, ikinci değer ise y‘dir. Satır üzerinde sadece 1 defa kullanabilirsiniz. 1 defadan daha fazla kullanırsanız Aegisub otomatik olarak ilk kullandığınız origin etiketini geçerli sayacaktır.

 1. \org(x,y) bulunduğu konuma bağlı olarak yazıya açısal olarak perspektif verir.

Animasyonlu Dönüşüm Etiketi

Yazıların sürekli belirli bir zaman aralığında renk değiştirmesi, dönmesi, font’un yavaşça büyümesi veya küçülmesi aklınıza gelebilecek çoğu animasyonlu efektler bu etiketle yapılmaktadır.


Etiketler: \t(0,0,\style etiketleri), \t(\style etiketleri)

Bu etiket yazılara animasyon ekler ve bu animasyonu stil etiketleri sayesinde süsleyebilmenize olanak sağlar. Aynı zamanda dönüşüm etiketi olarakta bilinmektedir.

\t(0,0,\stil etiketleri) Aegisub içerisinde öğrenebileceğiniz efektif etikettir.

Style etiketlerinden kasıt \c, \3c \fax, \fay... ve benzeri etiketlerdir.


Etiket Metni: {\c&HFFFFFF&\3c&H000000&\t(00,1000,\c&H0000FF&,\3c&HFFFFFF&,\fax0.9)}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek..

İlk başta renk etiketimi belirledim, style üzerinde renginiz belirliyse bunu belirlemek zorunda değilsiniz.

Etiketin diğer kısmında \c&HFFFFFF&\3c&H000000&\t(00,1000,\c&H0000FF&,\3c&HFFFFFF&,\fax0.9) etiketin içine kendime göre değerleri yazdım.

Bu etiketi kullandığımda aslında Aegisub’a şunu demiş oluyorum:
ilk başta belirlediğim renk etiketlerini 1 saniye içerisinde belirlediğim diğer renk etiketlerinin rengi yap ve yazıyı x eksininde 0.3 derecelik dönüş ver.

Bu etiketi anlamak için aşağıdaki etiket metni’ni kendi alt yazı dosyanızda denemeniz olacaktır.

Pozisyon, Move, Wrap Etiketleri

Pozisyon etiketiyle alt yazı metninin ekran üzerinde nerede duracağını kontrol edebilirsiniz. Bu etiketin tek kötü yani eğer 480p video üzerinde düzenleme yaptıysanız, 1080p videoyu düzenlerken aynı değerleri kullanamazsınız. Eğer kullanırsanız ayarladığınız yazının farklı yerlere kaydığını göreceksiniz. Koordinat sistemi üzerinde x (yatay) ve y (dikey) eksenini baz alarak çalışır bu yüzden oranları video en boy oranına göre değişir.


Etiketler: \pos(490,200)
 1. \pos(0,0) yazının pozisyonunu girdiğiniz x ve y eksenine göre ayarlar.

Araç çubuğunda sol taraftan baştan ikinci simgeye tıklarsanız yazıların altında veya üstünde kare içinde + işareti göreceksiniz. Farenizle buralardan tutup ekranın istediğiniz bir köşesine kabataslak sürükledikten sonra satır içindeki etiket üzerinden ince ayar yapabilirsiniz.

Her boyuta göre ayarlanan pozisyon etiketlerini öğrenmek ister misiniz?

Bu durumda \an etiketini kullanmalısınız. Bu etiket otomatik olarak hangi çözünürlükte ayarlarsanız ayarlayın video çözünürlüğüne uyum sağlar. Tek dezavantajı \pos(0,0) etiketinde olduğu gibi ekranın istediğiniz bir alanına koyamıyorsunuz. Bu etiketle sadece ekran köşeleri, üst, alt ve ortaya yazı koyabilirsiniz.


Etiketler: \an1, \an2, \an3, \an4, \an5, \an6, \an7, \an8, \an9

Orta alanda olsun ama azıcık üstte olsun gibi bir seçeneğiz yok. Bu tarz istekleriniz margin kullanarak yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Margin’i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Style Manager bölümünü inceleyebilirsiniz.

Eğer bir yazıda \an etiketini kullandıysanız ve üstüne \pos(0,0) etiketini kullanırsanız. Aegisub \pos etiketini baz alır. \an etiketini satır içinde tek bir defa kullanabilirsiniz ve tüm satırı etkiler satırın bir kısmı yukarıda olsun, bir kısmı aşağıda olsun gibi bir seçeneğiz yok.

 1. \an1 yazının pozisyonunu sol alt köşeye ayarlar.
 2. \an2 yazının pozisyonunu alt orta bölgeye ayarlar.
 3. \an3 yazının pozisyonunu sağ alt köşeye ayarlar.
 4. \an4 yazının pozisyonunu orta sol köşeye ayarlar.
 5. \an5 yazının pozisyonunu ekranın tam ortasına ayarlar.
 6. \an6 yazının pozisyonunu orta sağ köşeye ayarlar.
 7. \an7 yazının pozisyonunu sol üst köşeye ayarlar.
 8. \an8 yazının pozisyonunu üst orta bölgeye ayarlar.
 9. \an9 yazının pozisyonunu sağ üst köşeye ayarlar.

\an pozisyonlarının yerlerini ezberlemeye çalışmayın. Klavyenizin sağ kısmında bulunan numpad tuşlarına bakın, tuşların yeri etiket pozisyonlarıyla aynı olduğunu göreceksiniz.

Move Etiketi

\move etiketiyle alt yazıyı hareketlendirip pozisyonunu değiştirebilirsiniz. \t etiketiyle karıştırabilirsiniz fakat aralarında bariz bir fark vardır. \move alt yazıyı hareketlendirirken, \t alt yazı üzerindeki etiketlere dönüşüm ekler.

Araç çubuğunda \pos etiketini ayarladığınız simgeye (2. simge) tıkladıktan sonra, sol taraftaki simgelerin en aşağısında move etiketinin simgesi vardır.

başlangıç pozisyonundan, ulaşmasını istediğim pozisyoana yere doğru haraket ediyor.

Etiketler: \move(x,y,x',y'), \move(x,y,x',y',t1,t2)

Yazıya ilk olarak \move(x,y,x',y') etiketi ekleyip pozisyonunu değiştirseniz move etiketi düzgün çalışmayacaktır.

İlk önce yazınızın başlangıç pozisyonu ayarlanmalı sonrasında \move etiketini kullanmalısınız. Bunun sebebi \move(x,y,x',y') etiketi içerisinde bulunan x ve y değerleri yazının başlangıç pozisyonu değeri, ikincisi x’ ve y' ise yazının hareketinin sonlandırmak istediğiniz pozisyon değeridir.

\pos(320,200) örnek pozisyon değeridir.

\move(x,y,x',y'), x ve y eksenlerini satır süresi boyunca hareket ettirmenizi sağlarken, \move(x,y,x',y',t1,t2) ise satırı belirlediğiniz süre arasında hareketlendirmeye yarar. Zaman aralığı satır süresini geçemez. Bu yüzden etiketi kullanacağız satırın başlangıç ve bitiş süreleri sizin için idealse \move(x,y,x',y') etiketini kullanın.

t1 etiketine başlangıç, t2 etiketine bitiş zamanını değerlerini girmelisiniz.

Wrap Etiketi

Wrap etiketini satır içerisinden tek bir satır için kullanabildiğiniz gibi Script Properties üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Etiketler: \q0, \q1, \q2, \q3
 1. \q0 (Smart Wrap) yazıyı satır sonuna geldiğinde otomatik olarak \N etiketi koyulmuş gibi ikinci satırdan devam etmesini sağlar. Aynı zamanda yazıyı **eşit bir şekilde parçalar. **
 2. \q1 (End of Line Wrap) yazıyı satır sonuna geldiğinde otomatik olarak \N etiketi koyulmuş gibi ikinci satırdan devam etmesini sağlar. **\q0 etiketinde olduğu gibi eşitlik söz konusu değildir. **
 3. \q2 (No Word Wrap) satırın sonuna gelindiğinde otomatik olarak aşağıya **atmaz. ** Yazı ekran çerçevesinin dışına çıksa bile hala tek satır olarak devam eder. kullanmanızı tavsiye etmiyorum
 4. \q3 (Smart Wrap) satırın sonuna gelindiğinde otomatik olarak aşağı satıra atar yani \N etiketi koyar. \q0 etiketi gibi eşit uzunlukta bölmeye çalışır. Tek far satır aralıkları daha geniştir.

Alpha, Fade, Reset Style Etiketleri

Alpha etiketi yazıların transparanlığını ayarlamak için kullanılır. \alpha etiketinde transparanlık değerleri ondalık (decimal) değerler olmalıdır. \alpha&H00 yaparsanız saydamlık oranı %0 olur, \alpha&HFF kullanırsanız %100 saydam olur.

Etiketler: \alpha&H, \1a&H, \2a&H, \3a&H, \4a&H

Etiket Metni: {\alpha&H50\3a&FF}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek...

FF ondalık (decimal) değer olarak 255’e eşit ama program üzerinde 255 yerine FF yazmalısınız.

Fade Etiketi

\fad(t1,t2) geçiş efekti etiketidir. Kullandığınız yazının veya satırın başlangıç ve sonlanma zamanına göre yumuşak bir geçiş sağlar.

Diyaloglarda satır süresi bittiğinde otomatik olarak diğer satıra geçer. \fad(t1,t2) etiketinin kullanıldığı zaman satır başlamadan ve sonlanmadan ayarladığınız süre boyunca yavaşça başlar, yavaşça sonlanır bu da yumuşak bir geçiş ortaya çıkarır.

t1 ve t2 değerleri 50.5 gibi ondalıklı değerlerde alabilir. Herhangi bir maksimum veya minimum değer yok fakat fazla büyük sayılar vermeniz durumunda encode işleminiz uzayabilir.

Etiket: \fad(t1,t2)

Etiket Metni: {\fad(350,900)}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek için...

4 dakika boyunca gözüken bir satırı \fad(t1,t2) etiketi sayesinde yazının 2. dakikada gözüksün, 3. dakikada sonlanmasını sağlayabilirsiniz.

Böyle bir durumda yazınız, 2. dakikaya gelene kadar minik minik hafif saydam bir şekilde gözükmeye başlar tam 2. dakikada tamamiyle gözükür, 3. dakikada minik minik yarı saydam bir şekilde kaybolmaya başlar.

Satırın başlangıç zamanına bakınız 0:00:00.00 normalde yazı direkt gözükmesi lazım fakat fade etiketi yazının yavaşça gözüküp yavaşça kaybolmasını sağlıyor.

Parçalı Fade

Etiket: \fade(\alpha&H,\alpha&H,\alpha&H,t1,t2,t3,t4)

Etiket Metni: \fade(255,32,224,0,500,2000,2200)Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek için...

3 adet \alpha etiketi 4 adet zaman girerek parçalı fade kullanabilirsiniz.

Etiket metnindeki fade değerinde, yazı yarı saydam başlayarak, opak hale gelir sonra tekrardan tamamen görünmez hale gelir.
İlk fade geçişi, satır başladığında başlar ve 500 milisaniye sürer. İkinci fade 1500 milisaniye sonra başlar ve 200 milisaniye sürer.

\alpha&H değerini ondalıklı (decimal) değer olarak girmeyi unutmayınız.

Reset Style Etiketi

Bu etiketi Fairy Tail, One Piece, Naruto gibi anime serilerinde kullanılan özel yetenek adlarını her bölüm style manager üzerinden değiştirmek yerine bu komutla hızlıca halledebilirsiniz. Tabii her halükarda alt yazı içerisinde style’ın bulunması lazım.


Etiket: \r, \rStyleAdı

Etiket Metni: {\rwho?}Kaori-chan aşkını arimaya{\r} ilan etmek için can çekişti...

\r ve \rStyleAdı olarak etiketin 2 farklı kullanımı vardır.

 1. \r satırdaki animasyon etiketleri dahil tüm etiketleri sıfırlar, video üzerinde bu etiketler hiç yazılmamış gibi gösterir ve satırı varsayılan style yapar.
 2. \rStyleAdı satırdaki animasyon etiketleri dahil tüm etiketleri sıfırlar, video üzerinde bu etiketler hiç yazılmamış gibi gösterir ve satırı belirlediğiniz style yapar.

Style Manager üzerinden style adını değiştirirseniz otomatik olarak etiket üzerindeki style adı da değişir.

Satır üzerinde belirli bir kısmın style ve etiketlerini sıfırlamak isterseniz \r etiketini kullandıktan sonra tekrardan \r ile etiketi kapatınız.

Çizim ve Clip Etiketleri

Aegisub kendi içerisinde çizim etiketleri bulundurur ve vektörel çizimleri destekler. Elinizde .png olarak resim varsa ve bunu videoya aktarmak istiyorsanız Image2Ass> programını inceleyebilirsiniz.

Çizim Modları ve Başlangıç Çizgisi

m 0 0 l 100 0 100 100 0 100 gibi çizim komutlarını kullanmak isterseniz, satır üzerinde çizim modunu aktif hale getirmeniz lazım.

 1. \p0 satır üzerinde çizim modunu pasif hale getirir ve herhangi bir çizim komutu kullanamazsınız.
 2. \p1 satır üzerinde çizim modunu aktif hale getirir ve istediğiniz bir çizim komutu kullanabilirsiniz.
 3. \p2 satır üzerinde çizim modunu aktif hale getirir ve çizimin çözünürlüğünü 2 katına çıkarır.
 4. \p4 satır üzerinde çizim modunu aktif hale getirir ve çizimin çözünürlüğünü 4 katına çıkarır.

Başlangıç çizgisi y ekseni üzerinde çizgi belirlemenizi sağlayarak, çizimlerin kaç piksel aşağıdan veya yukarıdan başlayacağını belirler.

 1. \pbo-20 kullanılan satır için tüm çizimleri 20 piksel yukarıda başlatır.
 2. \pbo50 kullanılan satır için tüm çizimleri 50 piksel aşağıda başlatır.

Başlangıç çizgisi için istediğiniz değeri verebilirsiniz.

Çizim Komutları

m 0 0 l 100 0 100 100 0 100 böyle bir çizim komutu elde etmek için ASSDraw3 kullanmalısınız.

ASSDraw3’de çizimlerin dolgu rengi için \c, dış hat rengi için \3c, gölge rengi için \4c renk etiketlerinin rengini kullanır.

Ekran üzerinde imlecinizi kullanarak çizim yaparsınız, ekranda tıkladığınız her bir alanı, tıklanan yerin konumu olarak kaydeder ve kaydedilen yeri dolgu rengiyle doldurur.


 1. m (x)(y) bağlantı noktalarını imlecinizle işaretlediğiniz x,y kordinatlarına taşır. Her çizim m (x)(y) etiketleriyle başlar. Çizim üzerinde birleştirmediğiniz noktaları birleştirerek çizim etiketini kapatır.
 2. n (x)(y) bağlantı noktalarını imlecinizle işaretlediğiniz x,y kordinatlarına taşır. Çizim üzerinde birleştirmediğiniz noktaları olduğu gibi bırakır çizim etiketini kapatmaz.
 3. l (x)(y) imleciniz hangi noktada bulunuyorsa o noktadan belirlediğiniz x,y konumuna doğru bir çizgi çizer ve imleci bu konuma taşır.
Kübik Bézier Eğirisi
 1. b (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3) (x1,y1) konumundan (x3,y3) konumuna açısal doğru çizilir. Bu doğru üzerindeki (x2,y2) konumları ise Bézier eğrisini oluşturur.


  P0 bu eğrinin başlangıç konumudur herhangi bir değer almaz. P3 = (x3,y3) eğrinin sonlanacağı konumdur. Kübik Bézier eğrisinin oluşması içinse P1 = (x1,y1), P2 = (x2,y2) olarak konum alırız ve Kübik Bézier eğrisi oluşur.

  Konumları düzgün aldığınız sürece Bézier eğrisini kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Size bu eğrinin nasıl oluştuğunu en iyi şekilde anlatmaya çalıştım.

Kübik B-Spline Eğrisi
 1. s (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3)..(xN) (yN) x ve y düzleminde N konuma Kübik B-Spline eğrisi çizer.


  (xN) y(N) noktasına Kübik B-Spline eğrisi çizer ve en az 3 konum değerine sahip olması gereklidir. Kübik Bézier eğrisinin geliştirilmiş halidir çünkü Kübik B-Spline eğrisi için zincirleme Kübik Bézier eğrileri oluşturarak daha büyük bir eğrinin elde edilmesi diyebiliriz.

  Kübik Bézier ve Kübik B-Spline Eğrileri hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz.

B-Spline Eğrisini Genişletme
 1. p (x)(y) B-Spline eğrisini genişletir.

  Kübik B-Spline eğrisine konum ekleyerek eğriyi genişletebilirsiniz. B-Spline eğrisini p (x)(y) çizim komutuyla genişletmekle, Kübik B-Spline eğrisinin çizim komutuna s (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3)..(xN) (yN) konum eklerseniz aynı sonucu elde edersiniz.

B-Spline Eğrisini Kapatma
 1. c B-Spline eğrisini kapatır.

ASSDraw3 Araç Çubuğu

Bu çizim komutlarını kullanmak zorunda değilsiniz çünkü ASSDraw3 üzerindeki araç çubuğundaki Drag, Move, Line, Bezier, Blinear çizim komutlarının aynısıdır.

ASSDraw3 üzerinde sadece ekrana noktalar koyup resim çizmek ve ASSDraw3 size çizdiğiniz resmin m 0 0 l 100 0 100 100 0 100 çizim kodunu siz çizdikçe eş zamanlı oluşturarak vermekte. Bu size çok büyük bir kolaylık sağlar.

Kare, köşeleri yuvarlak kare ve çember olmak üzere 3 tane çizim kodunu yazdım bunların dışında ASSDraw3 üzerinde çizim yaparak kendinizi geliştirebilir yaratıcı işler ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca internet’te paylaşılan ASSDraw3 çizim komutlarını da kullanabilirsiniz.

 1. Kare: m 0 0 l 100 0 100 100 0 100
 2. Köşeleri Yuvarlak Kare: m 0 0 s 100 0 100 100 0 100 c burada c = p 0 0 100 0 100 100
 3. Çember: m 50 0 b 100 0 100 100 50 100 b 0 100 0 0 50 0 opsiyoneldir.

Clip Etiketi

Koordinat sistemindeki x ve y düzlemleri temel alarak çalışır. \clip etiketini kullanarak yazıları ve işlenmemiş (raw) görüntüleri kırpma etiketidir.


Etiketler: \clip(x,y,x',y'), \iclip(x,<y,x',y')

\clip etiketini kullanırken içine yazacağınız koordinat değerleri tam sayı olmalıdır. Ondalıklı sayıları kullanamazsınız. İnce ayarlamalar yapmak için etiket üzerinden değişimler yapmak mantıklı fakat \clip etiketini genellikle araç çubuğu üzerinden kullanırsınız.

Sol taraftaki araç çubuğundan sondan 3. simgeye tıklayarak dikdörtgen kırpma işlemi yapabilir, sondan 2. simgeye tıklayarak da serbest kırpma işlemi yapabilirsiniz.


Etiket Metni: {\clip(40.727,5.824,372.364,114.287)}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek için can çekişti ortaya çıkan sonuç hiç tatmin edici değil!, 
			 {\iclip(40.727,5.824,372.364,114.287)}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek için can çekişti ortaya çıkan sonuç hiç tatmin edici değil!

\clip etiketiyle belirli bir alanı kırptığınızda, kırptığınız alanın tam orantılı bir şekilde yatay eksende tersini almak isterseniz aynı koordinat değerleriyle \iclip etiketini kullanınız.

\clip etiketinde video çözünürlüğüne bağlı olarak koordinat değerleri değişmektedir. 480p bir video için kırptığınız bir alanın \clip etiketini, 1080p bir videoya uygularsanız kırpılmış alan aynı konumda olmayacaktır.

Clip Etiketiyle Vektörel Çizimleri Kullanmak


Etiketler: \clip(çizim kodu), \clip(ölçek,çizim kodu), \iclip(çizim kodu), \iclip(ölçek,çizim kodu)	

Etiket Metni: {\clip(1,m 50 0 b 100 0 100 100 50 100 b 0 100 0 0 50 0)}Kaori-chan aşkını arimaya ilan etmek için can çekişti ortaya çıkan sonuç hiç tatmin edici değil!

Aegisub’un içinde olan ASSDraw3 programıyla vektörel çizimler yapabilirsiniz. Her çizimin kendi çizim kodu vardır.

Çizim Kodu: m 50 0 b 100 0 100 100 50 100 b 0 100 0 0 50 0

Bu çizim kodlarını Aegisub üzerinden \clip etiketinde olduğu gibi diğer çizim etiketleriyle birlikte de kullanabilirsiniz. Çizim kodlarının tercih edilme sebebi çoğu zaman konuşma balonu, tabela gibi üzerine dizgi yapıldığında kötü durmasındansa, dizgi yapılacak alanı orijinale yakın bir şekilde çizip üzerine çeviri metni yazılabilir.

Ölçek ayarının varsayılan değeri 1‘dir ölçeği küçültmek için “2, 3, 4, 5..” değerleri artırabilirsiniz fakat 4 veya 5’ten sonra fazla küçüldüğünden ekran üzerinde **gözükmez. **

Vektörel Clip aracı yalnızca m, l ve b çizim komutlarını desteklemektedir eğer farklı bir komut kullanıyorsanız çizimleriniz istediğiniz gibi gözükmeyebilir.

Karaoke Etiketleri


Etiket: \k(t), \K(t), \kf(t), \ko(t),
Etiket Metni: {\k47}Kaori{\k28}-ch{\k28}an {\ko56}aşkı{\ko37}nı {\kf56}arimay{\k19}a {\kf47}ilan {\kf56}etmek {\k56}için {\k37}can {\k94}çekişti {\k65}ortaya {\k75}çıkan {\k65}sonuç {\k47}hiç {\k65}tatmin {\k56}edici {\k66}değil!

Karaoke etiketleri cümleleri heceye bölüp böldüğünüz hecelerin zaman ayarlarını yapabilmenizi sağlayan etiketlerdir.

 1. \k etiketi karaokede her heceden önce bir tane \k etiketi yerleştirilir. Karaoke sitili olarak hecelerin içleri ikincil (secondary) renkle dolar ve alpha etiketi eklenir, diğer bir heceye geçtiğindeyse ikincil (secondary) renk, ana (primary) renk olur.
 2. \kf etiketi karaokede her heceden önce bir tane \kf etiketi yerleştirilir. Karaoke sitili olarak sağdan sola doğru hecelerin sırası geldikçe ikincil (secondary) renkle dolmaya başlar.
 3. \ko etiketi karaokede her heceden önce bir tane \ko etiketi yerleştirilir. Karaoke sitili olarak kelimelerin dış hat (border) rengini kaldırır. Sadece ana (primary) renk gözükür kelimlerin sırası geldikçe dış hat rengini ekler.

\k100 1 saniyeye eşittir. Zaman hesaplamalarını buna göre yapınız.

Bu kısım karaoke etiketlerinin temel bilgisidir. Alt yazı üzerinde cafcaflı karaokeler uygulamak isterseniz Kara Effector dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.